CHỐNG BÁN PHẰ GIÁ ĐốI VớI NHậP KHẩU THÉP CÁN NGUộI

Bộ Thương mại Mỹ đã xác định kêt quả cuôi cùng điêu tra chông bán phágiá bộ đối với nhập khẩu thép cán nguội tò Brazil, Trung Quốc, Ẩn Độ, Nhật Bản, àn Quốc, Nga và Anh hôm 1/3/2016. Trong đó, đối …

Source: CHỐNG BÁN PHẰ GIÁ ĐốI VớI NHậP KHẩU THÉP CÁN NGUộI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s