SẢN XUẤT- BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG

SẢN XUẤT- BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG

❖          Bán hàng thép XD của các thành viên VSA đạt: 627.125 tấn, so với tháng trước tăng 14,36% nhưng tăng khá so với cùng kỳ ~ 25,96% so với cùng kỳ 2014

❖Sản xuất thép XD cùa các thành viên VSA tháng 10/2015 đạt: 617.917 tấn, tăng 6,31% so với tháng trước, tăng 29,93% so với cùng kỳ 2014; Đây là mức sản lượng thép XD sản xuất trong tháng cao nhất từ trước đến nay.

product_s54

❖        Sản xuất thép XD của các thành viên VSA 10 tháng 2016 đạt  5.482.834 tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ 2014. Đây là mức tăng cao nhất so với mức tăng trường bình quân cùa sản phẩm dài những năm gần đây.

❖Tính chung 10 tháng 2015, bán hàng thép XD của các thành viên VSA đạt: 5.303.629 tấn, tăng 23,15% so với cùng kỳ 2014;

thép tấm,thép hình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s