TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP

 Lượng thép nhập khâu trong tháng 5/2Ọ15 đạt gần 1,3 triệu tấn thép các loại thép tấm,thép hình, tăng 15,3% so với tháng trước, nhưng giảm 12,1% so với cùng kỳ 2014.

 Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt hơn 671,7 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng trước, nhưng giảm28,3% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung, tổng lượng thép tấm nhập khẩu 5 tháng đạt gần 5,3 triệu tấn, với kim ngạch nhập khẩu hơn ~3 tỷ USD, tăng 16% về lượng và 1,5% về giá trị.

thép tấm

thép

 Lượng thép hình xuất khẩu trong tháng 5/2015 đạt hơn -202 nghìn tấn thép  các loại, tăng 1,3% so với tháng 4/2015 nhưng giảm 2,8% so với tháng 5/2014.

 Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt hơn 141,5 triệu USD, giảm nhẹ 0,5% so với tháng trước và giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Minh chung 5 tháng, tổng lượng thép xuất khẩu của nước ta đạt 981,2 nghìn tấn, trị giá 717,7 triệu USD, giảm 11,9% vễ lượng và 14,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

thép hình

thép dtt

 nguồn:daitoanthang.com

Advertisements

3 thoughts on “TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM THÉP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s